Waarom deze actie?

Met hulp vanuit het bisdom, rijk en provincie, en gemeente is al een deel van de restauratie van dit mooie monument gefinancierd. Voor het herstellen van metsel- en mergelwerk van de toren ontbreekt nog een deel en dat willen we graag samen met de gemeenschap inzamelen.

TOTALE KOSTEN van dit omvangrijke restauratie- en renovatieproject zijn ongeveer € 1.500.000,-.
 

De financiering van dit project is in grote lijnen als volgt:

  • Het College van B&W van Sittard-Geleen heeft besloten om een bedrag van 112.500 euro bij te dragen in de kosten van dit project.
  • Rijk- en Provincie 916.500 euro 
  • En het bisdom Roermond neemt 150.000 euro voor zijn rekening.
  • Het tekort van rond de 321.000 (afgerond 325.000) euro zal worden bijeengebracht door de (lokale) gemeenschap middels acties en fondsenwerving.

 

Projectplanning

Medio maart (16-3) gaat de toren in de steigers. Dit zal duren tot media mei en direct daaropvolgend starten de feitelijke restauratie werkzaamheden.

Deze bestaan uit o.a.:  

- Mergelmetselwerk restaureren: m.n. vervangen mergelblokken, profiellijsten en ornamenten zoals     driepassen, vierpassen, waterspuwers en de balustraden t.b.v. de uurwerken. Tevens wordt het   voegwerk van het mergelmetselwerk vernieuwd;

- Vervangen staal- en smeedijzeren ankers;

- Herstel en vervangen van het slechte baksteen metselwerk en –voegwerk;

- Herstellen en vervangen timmerwerken; o.m. het vervangen van de houten galmborden en het       houtwerk van de dakkapellen op de torenspits;

- Dakbedekkingen: diverse reparaties;

- Herstellen gebrandschilderde glas-in-lood ramen;

- Schilderwerken aan hout- en staalwerk;


 

We streven naar een opleverdatum van december 2020